▪ เกี่ยวกับเรา  
 
  บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกรผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับการปรับสภาพน้ำและน้ำเสีย เพื่อที่จะเน้นการบริการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยที่ บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งในด้านบุคลากรผู้ให้การบริการสารเคมีและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดการกับระบบน้ำทั้งหมด บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด ได้จัดเตรียมทั้งสารเคมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไว้สำหรับกระบวนการปรับสภาพน้ำในทุกๆกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่สารเคมีเพื่อการปรับสภาพน้ำก่อนนำน้ำนั้นเข้ามาใช้ในโรงงาน เช่น การผลิตน้ำประปา สารเคมีสำหรับปรับสภาพน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น สารเคมีสำหรับปรับสภาพน้ำในระบบหม้อไอน้ำ รวมถึงสารเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียด้วย นอกจากสารเคมีดังกล่าวมาแล้ว บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวช จำกัด ยังสามารถให้บริการสำหรับงานระบบปรับสภาพน้ำอีกด้วย โดยสามารถ Turn key ระบบตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงระบบที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระบวนการตกตะกอนทางเคมี ระบบกำจัดความกระด้างในน้ำ ระบบปรับสภาพน้ำโดยอาศัยแลกเปลี่ยนไอออน ระบบกรองน้ำ ตั้งแต่กรองอนุภาคแขวนลอยในน้ำจนกระทั่งกรองน้ำให้มีความบริสุทธิ์สูงโดยการกรองผ่านเยื่อกรองระบบกำจัดกลิ่นและสารอินทรีย์ในน้ำโดยใช้คาร์บอน ระบบกำจัดเหล็กและแมงกานีสรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอนเคมีและแบบชีวภาพ  
     
 
 
 
     
     
 
 
▪ Products
 
 
 
» Chemical For Water &
   Wasted water treatment
   สารเคมีสำหรับปรับสภาพ
   น้ำในระบบน้ำดีและน้ำเสีย
 
 
» Chemical For Cooling or
   Boiler water treatment
   system.
   สารเคมีสำหรับปรับสภาพ
   น้ำในระบบน้ำหล่อเย็นและ
   หม้อต้มไอน้ำ
 
 
» Water & Wasted water
   treatment system.
   ระบบผลิตน้ำประปาระบปรับ
   สภาพน้ำสำหรับกระบวการ
   ผลิตและระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
» Equipments.
   อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับ
   ระบบปรับสภาพน้ำดีและน้ำ
   เสีย
 
 
» Filters.
   เครื่องกรองและไส้กรอง
   ต่างๆ
 
Counter Website
 
 
 
 
บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด 
เลขที่ 8/9  ม.6  ต.ตลาดสวาย อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
เบอร์โทร: 02-1537871-2   แฟกซ์: 02-1537874   อีเมล์:
support@waterassuage.com   www.waterassuage.com
 
Current Pageid = 617