▪ ติดต่อเรา  
 
 
บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด
เลขที่ 8/9 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เบอร์โทร 02-1537871-3 แฟกซ์ 02-1537874
Email : support@waterassuage.com
Email : support2@waterassuage.com
 
 
   
   
   
   
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
 
 
▪ Products
 
 
 
» Chemical For Water &
   Wasted water treatment
   สารเคมีสำหรับปรับสภาพ
   น้ำในระบบน้ำดีและน้ำเสีย
 
 
» Chemical For Cooling or
   Boiler water treatment
   system.
   สารเคมีสำหรับปรับสภาพ
   น้ำในระบบน้ำหล่อเย็นและ
   หม้อต้มไอน้ำ
 
 
» Water & Wasted water
   treatment system.
   ระบบผลิตน้ำประปาระบปรับ
   สภาพน้ำสำหรับกระบวการ
   ผลิตและระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
» Equipments.
   อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับ
   ระบบปรับสภาพน้ำดีและน้ำ
   เสีย
 
 
» Filters.
   เครื่องกรองและไส้กรอง
   ต่างๆ
 
Counter Website
 
 
 
 
บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด 
เลขที่ 8/9  ม.6  ต.ตลาดสวาย อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
เบอร์โทร: 02-1537871-2   แฟกซ์: 02-1537874   อีเมล์:
support@waterassuage.com   www.waterassuage.com
 
Current Pageid = 620